PHÂN HỆ QUẢN LÝ BẢO HIỂM

Quản lý Bảo hiếm cho người lao động luôn là một vấn đề rất phức tạp và diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài từ khi nhân viên bắt đầu vào làm việc cho đến khi về hưu, đặc biệt đối với những trường hợp thai sản, hưởng chế độ, tai nạn lao động, BHXH, BHYT, điều chuyển, tăng lương…

Doanh nghiệp phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn khi có sự thay đổi chính sách của Nhà nước, do đó công việc quản lý bảo hiểm cho người lao động chiếm rất nhiều thời gian của cán bộ chuyên môn.

Để quản lý bài toán quản lý BHXH tại các doanh nghiệp, Phần mềm quản lý nhân sự Hr-manager đã giải quyết đầy đủ các yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý bảo hiểm cho người lao động.

Quản lý chi tiết: Quản lý đầy đủ và chi tiết quá trình thu, chi, các biến động về hệ số ngạch bậc liên quan tới Bảo hiểm xã hội

Linh hoạt: Cho phép người dùng tự tùy biến công thức, tham số, thiết lập lại các báo cáo khi có sự thay đổi từ các doanh nghiệp hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý bảo hiểm.

Thuận tiện: Thao tác đơn giản, dễ sử dụng.

Tương tác: Cho phép giao tiếp dữ liệu với các phân hệ khác: Nhân sự, lương, chấm công, tuyển dụng, đào tạo,…

Danh sách Module