PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

Chấm công và kiểm soát vảo ra bằng phần mềm quản lý nhân sự Hr-manager sẽ giải quyết triệt để bài toán chấm công. Phần mềm chấm công tích hợp cùng với phần mềm tính lương để tính toán chi phí phải trả cho nhân viên hàng tháng.

Tốc độ: Phần mềm chấm công cho phép truyền nhận dữ liệu, kiểm tra và xử lý thông tin chấm công nhanh chóng, chính xác.

Tự động: Phần mềm chấm công tự động phân loại thời gian vào ra, giờ làm việc, tự động phân tích, tổng hợp công.

Thuận tiện: Phần mềm chấm công thao tác đơn giản, dễ sử dụng, linh hoạt trong thiết lập tham số, tùy chọn theo ca, kíp làm việc.

Tương tác: Phần mềm chấm công cho phép giao tiếp dữ liệu với các phân hệ khác: Nhân sự, lương, bảo hiểm,…

Truyền nhận và kết nối: Phần mềm chấm công truyền nhận dữ liệu phần mềm chấm công với máy tính online hoặc ofline cho phép kết nối với nhiều loại máy chấm công.

 

Danh sách Module